Τι πρέπει να κάνει ένα θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης στο Corpus Christi για να λύσει το πρόβλημα;

0
Τι πρέπει να κάνει ένα θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης στο Corpus Christi για να λύσει το πρόβλημα;

Στους χώρους εργασίας θα πρέπει να υπάρχει κάποιος εκτός από το άμεσο αφεντικό του θύματος, ο οποίος είναι διαθέσιμος να αποδεχτεί ισχυρισμούς σεξουαλικής παρενόχλησης.


Corpus Christi, Τέξας – Όποιος έχει πέσει θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας του θα πρέπει να λάβει ορισμένα μέτρα για να προσπαθήσει να σταματήσει τη συμπεριφορά και να αναζητήσει άλλες μορφές ανακούφισης. Μεγάλο μέρος αυτής της διαδικασίας περιλαμβάνει την ενημέρωση του υπεύθυνου και του εργοδότη για το τι συμβαίνει και στη συνέχεια τη λήψη περαιτέρω μέτρων μέσω μιας υπηρεσίας εργασίας ή της νομικής διαδικασίας, εάν είναι απαραίτητο.

Υπάρχουν δικηγόροι σεξουαλικής παρενόχλησης που ασχολούνται τακτικά με αυτές τις ανησυχίες και μπορούν να παρέχουν πιο συγκεκριμένες εξηγήσεις σε όποιον είναι έτοιμος να αναλάβει δράση.

Πείτε στο άτομο ή στους υπεύθυνους να σταματήσουν

Το θύμα πρέπει να ειδοποιήσει το άτομο ή την ομάδα που ευθύνεται για την παρενόχληση ότι η συμπεριφορά τους είναι ανεπιθύμητη. Αυτό μπορεί να είναι σημαντικό αργότερα, εάν υπάρξουν έρευνες ή μηνύσεις, καθώς το θύμα είναι πολύ πιο πιθανό να πετύχει εάν μπορεί να υποδείξει ένα συγκεκριμένο περιστατικό όπου ενημέρωσε το άτομο ότι διέπραττε παρενόχληση.

Ένα ξεκάθαρο παράπονο

Το θύμα μπορεί στη συνέχεια να ειδοποιήσει το κατάλληλο άτομο ή τμήμα στον εργοδότη του. Στους χώρους εργασίας θα πρέπει να υπάρχει κάποιος εκτός από το άμεσο αφεντικό του θύματος, ο οποίος είναι διαθέσιμος να αποδεχτεί ισχυρισμούς σεξουαλικής παρενόχλησης. Θα πρέπει να παρέχουν σχετικές λεπτομέρειες όπως πότε και πού συνέβη η συμπεριφορά, ποιος ήταν παρών, τι έκανε το άτομο για να παρενοχλήσει το θύμα και εάν οι εν λόγω ενέργειες ήταν λεκτικές, σωματικές ή και τα δύο. Μπορεί να είναι πολύ δύσκολο για τον εργοδότη να διερευνήσει σωστά την αξίωση χωρίς όλες αυτές τις πληροφορίες. Αυτές οι ίδιες πληροφορίες μπορεί να χρειαστεί να μεταφερθούν ξανά εάν το θύμα χρειάζεται να επικοινωνήσει Δικηγόροι σεξουαλικής παρενόχλησης του Τέξας για πρόσθετη βοήθεια.

Λήψη νομικής βοήθειας και άσκηση αγωγής

Εικόνα της κυρίας δικαιοσύνης και νομικά βιβλία
Lady Justice and Legal Books? Η εικόνα είναι ευγενική προσφορά της jessica45 μέσω του Pixabay, www.pixabay.com

Το τελευταίο βήμα για ένα θύμα που δεν είναι ικανοποιημένο με τον χειρισμό της κατάστασης από τον εργοδότη του είναι να Επικοινωνία Δικηγόροι σεξουαλικής παρενόχλησης Corpus Christi. Ο δικηγόρος μπορεί να υποβάλει αγωγή που ζητά διάφορα είδη αποζημίωσης ως ένδικο μέσο. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει το κόστος εύρεσης νέας εργασίας ή συγκρίσιμης εργασίας, τυχόν χαμένο εισόδημα ή μισθό και το κόστος θεραπείας, όπως θεραπεία ή συμβουλευτική. Υπάρχουν όρια σχετικά με το ποσό που μπορεί να πληρωθεί στο θύμα, και αυτά αυξάνονται με το μέγεθος του εργοδότη. Το αν η αγωγή θα είναι επιτυχής και θα καταλήξει σε συμβιβασμό ή ετυμηγορία ενόρκων για το θύμα εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως η ισχύς των αποδεικτικών στοιχείων εναντίον του εργοδότη και των υπευθύνων εργαζομένων, καθώς και η σοβαρότητα της εν λόγω συμπεριφοράς.

Εύρεση τοπικού δικηγόρου στο Corpus Christi

Το USAttorneys.com είναι ένας ιστότοπος που βοηθά τους ανθρώπους στην αναζήτησή τους δικηγόροι. Όποιος χρειάζεται περισσότερες πληροφορίες από έναν επαγγελματία νομικό μπορεί να επιλέξει μια περιοχή πρακτικής και την τοποθεσία του για να ξεκινήσει.

Schreibe einen Kommentar