Πώς λειτουργεί μια συμφωνία κατασκευαστικής αποζημίωσης για εργολάβους σαν εσάς

2
Πώς λειτουργεί μια συμφωνία κατασκευαστικής αποζημίωσης για εργολάβους σαν εσάς

Τα συνήθη ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι δικηγόροι σχετικά με τις ρήτρες αποζημίωσης για την κατασκευή είναι η εκτελεστότητά τους.


Μια ρήτρα ή συμφωνία αποζημίωσης είναι ένα ουσιαστικό στοιχείο σε κάθε σύμβαση έργου στον κατασκευαστικό κλάδο. Ως ανεξάρτητος ανάδοχος, λειτουργείτε σε περιβάλλον υψηλού κινδύνου που καλύπτει διάφορα κόστος κατασκευής. Είτε πρόκειται για τραυματισμούς σε εργοτάξιο είτε για υλικές ζημιές που προκλήθηκαν από τρίτους, η συμφωνία αποζημίωσης ορίζει την ευθύνη. Έχει σχεδιαστεί για να μετριάσει τους κινδύνους για το αποζημιωμένο μέρος, προστατεύοντας την επιχείρησή του από σοβαρές οικονομικές υποχρεώσεις.

Τι είναι η Συμφωνία Κατασκευαστικής Αποζημίωσης;

Διάφοροι όροι χρησιμοποιούνται συνήθως για να περιγράψουν μια συμφωνία αποζημίωσης. Κάποιοι το αποκαλούν α κατέχουν αβλαβή συμφωνία, παραίτηση από ευθύνη, απαλλαγή από ευθύνη, διασφάλιση ή συμφωνία χωρίς υπαιτιότητα. Όπως κι αν αποφασίσετε να το ονομάσετε, μια συμφωνία κατασκευαστικής αποζημίωσης προστατεύει το αποζημιωμένο μέρος από οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που σχετίζεται με μια επιχειρηματική συμφωνία τρίτων. Το μέρος που αποζημιώνεται θέλει να προστατεύσει την επιχείρησή του, ενώ ο αποζημιωτής υπόσχεται να κρατήσει ακίνδυνο. Είναι μια συμβατική συμφωνία που ορίζει τα υπόχρεα μέρη, περιγράφοντας τις διάφορες οικονομικές υποχρεώσεις.

Μια ενδελεχής συμφωνία αποζημίωσης κατασκευής αποτρέπει αγωγές τρίτων, ασφαλιστικές αξιώσεις ή ζημιές. Συνήθως προέρχονται από τη βασική σύμβαση μεταξύ του ιδιοκτήτη του έργου και του γενικού εργολάβου, προστατεύοντας τον ιδιοκτήτη του ακινήτου από οποιαδήποτε βλάβη ή τραυματισμό κατά τη διάρκεια του έργου κατασκευής. Καθώς το έργο συνεχίζεται, η ρήτρα αποζημίωσης συνεχίζει να εξελίσσεται, απαιτώντας από κάθε υπεργολάβο να αποζημιώσει τον γενικό ανάδοχο μαζί με τον ιδιοκτήτη.

Δεν μπορείτε να αποζημιώσετε άλλα μέρη για την αμέλειά σας ως εργολάβος. Ανεξάρτητα από την πραγματική αιτία των ζημιών, μια διάταξη αποζημίωσης σε σύμβαση κατασκευής που αποζημιώνει ένα μέρος έναντι των σφαλμάτων του είναι άκυρη.

Ποιος είναι ποιος?

Μια τυπική συμφωνία αποζημίωσης ισχύει για τουλάχιστον τρία διαφορετικά μέρη:

  1. ο αποζημιωμένος σημαίνει το μέρος που αποζημιώνεται.
  2. ο προτρέποντας αντιπροσωπεύει το μέρος που ταυτοποιεί κάποιον άλλο.
  3. ο απαιτητής αναφέρεται στο άτομο που κάνει μια αξίωση.

Είναι πιο εύκολο να γίνει κατανοητό στο πλαίσιο. Φανταστείτε αυτό το σενάριο:

Ένας από τους εργάτες κατασκευών σας (ο ενάγων) βρίσκεται στον χώρο εργασίας σας. Σκοντάφτουν και πέφτουν τραυματίζοντας άσχημα. Ο οικοδόμος αποφασίζει να μηνύσει τον ιδιοκτήτη του ακινήτου (τον αποζημιωθέντα) για αποζημίωση. Ωστόσο, ο ιδιοκτήτης του έργου έχει μια ρήτρα αποζημίωσης μαζί σας, τον γενικό ανάδοχο (τον αποζημιωτή). Στη συνέχεια, είστε υποχρεωμένοι να καταβάλετε στον ιδιοκτήτη του έργου το ποσό που ζητά ο ενάγων.

Ωστόσο, εάν έχετε σύμβαση αποζημίωσης κατασκευής με τους υπεργολάβους σας και το σφάλμα εμπίπτει στις παραμέτρους τους, τότε σας οφείλουν το ποσό που οφείλετε στον ενάγοντα.

Είδη Συμφωνιών Αποζημίωσης

Εργοτάξιο;  εικόνα από το Zoo Palla, μέσω του Unsplash.com.
Εργοτάξιο; εικόνα από το Zoo Palla, μέσω του Unsplash.com.
  1. Αποζημίωση ευρείας μορφής

Η ευρεία αποζημίωση σημαίνει ότι ο αποζημιωτής είναι υπεύθυνος για την αμέλειά του και για την αμέλεια τρίτου. Σημαίνει ότι μπορεί να είστε υπεύθυνοι για την αποκλειστική αμέλεια του αποζημιωθέντος, καθιστώντας την την πιο ακραία μορφή αποζημίωσης.

  1. Αποζημίωση ενδιάμεσης μορφής

Σύμφωνα με μια ρήτρα αποζημίωσης ενδιάμεσης μορφής, ο ανάδοχος υπόσχεται να αποζημιώσει τον ιδιοκτήτη για οποιαδήποτε απώλεια, εξαιρουμένης της «απλής αμέλειας». Ακόμη και αν ο ιδιοκτήτης είναι κατά 99% υπαίτιος αλλά δεν ευθύνεται για τη συνολική απώλεια 100%, ενεργοποιείται η πρόβλεψη αποζημίωσης και ο ανάδοχος δεν ευθύνεται πλέον. Από την άλλη, αν ο ιδιοκτήτης έχει 100% υπαιτιότητα, ο αποζημιωτής απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση. Η ενδιάμεση αποζημίωση εναρμονίζεται περισσότερο με τις εισφορές παρά με την ανάλυση σφαλμάτων, καθιστώντας τους εργολάβους υπεύθυνους για την παραμικρή αμέλεια.

  1. Άμεση Αποζημίωση

Οι ρήτρες άμεσης αποζημίωσης καλύπτουν αξιώσεις πρώτου μέρους ή ζημίες που δημιουργούνται από πράξεις, παραλείψεις ή λάθη του αποζημιωθέντος. Οι διατάξεις περί άμεσης αποζημίωσης γενικά δεν περιλαμβάνονται σε μια σύμβαση κατασκευής. Είναι πολύ εύκολο για ένα από τα μέρη να μηνύσει το άλλο για αθέτηση σύμβασης.

Κατανόηση της Εκτελεστότητας Συμφωνιών Αποζημίωσης Κατασκευών

Τα συνήθη ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι δικηγόροι σχετικά με τις ρήτρες αποζημίωσης για την κατασκευή είναι η εκτελεστότητά τους. Υπάρχουν δύο παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη. σαφήνεια και δημόσια πολιτική.

Για να επιβάλει ένα δικαστήριο μια συμφωνία αποζημίωσης, πρέπει να είναι γραμμένη με σαφήνεια και ακρίβεια, χωρίς αμφισημίες. Τα περισσότερα κράτη αποδοκιμάζουν την υπέρβαση των ρητρών αποζημίωσης, αντί να επιβάλλουν αυστηρά τη γλώσσα των συμβάσεων. Εάν η ρήτρα έρχεται σε αντίθεση με τη σύμβαση, είναι αδύνατο να εφαρμοστεί.

Πρέπει να έχετε πλήρη κατανόηση της δημόσιας πολιτικής. Διάφορες πολιτείες έχουν θεσπίσει νόμους κατά των αποζημιώσεων καθιστώντας τις ρήτρες ανεφάρμοστες. Το σκεπτικό πίσω από αυτό είναι ότι εάν ένας γενικός ανάδοχος μπορεί να μετατοπίσει το οικονομικό βάρος της ευθύνης μακριά από αυτόν, δεν υπάρχει κίνητρο για την αποφυγή του κινδύνου στη δική του εργασία.

Γι‘ αυτό είναι σημαντικό να επιτύχετε μια ισορροπία μεταξύ της προστασίας εσάς και της επιχείρησής σας από ζημίες που δεν βρίσκονται στον έλεγχό σας και της ανάληψης ευθύνης των ζημιών που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία σας. Κρατήστε αυτό το επίκεντρο καθώς διατυπώνετε τις συμφωνίες αποζημίωσης.

Γιατί είναι σημαντική για έναν ανάδοχο μια Συμφωνία Αποζημίωσης Κατασκευής;

Μπορεί να φαίνεται ότι μια συμφωνία κατασκευαστικής αποζημίωσης δεν ωφελεί έναν εργολάβο σαν εσάς. Εκεί μπαίνει μια ρήτρα περιορισμένης μορφής αποζημίωσης. Αυτό διασφαλίζει ότι ο ανάδοχος ευθύνεται μόνο για ζημιές σε τρίτους «στο βαθμό» που τις προκάλεσε ο ανάδοχος. Με άλλα λόγια, συμφωνείτε να καλύψετε το κόστος για ζημιές ως αποτέλεσμα της αμέλειάς σας, κρατώντας εσάς και το εργοτάξιό σας στα κατάλληλα πρότυπα.

Η ενσωμάτωση αυτής της περιορισμένης μορφής έκδοσης στη ρήτρα αποζημίωσης διασφαλίζει μια συγκριτική ανάλυση σφαλμάτων στην οποία το αντίστοιχο σφάλμα των εμπλεκόμενων μερών καθορίζει την οικονομική υποχρέωση.

Ο δρόμος μπροστά

Μια συμφωνία κατασκευαστικής αποζημίωσης είναι ένα κρίσιμο συστατικό κάθε σύμβασης. Όχι μόνο σας καθιστά υπεύθυνους για αμέλεια, αλλά προστατεύει την επιχείρησή σας από αμέλεια ή ζημιές τρίτων. Σε ένα περιβάλλον όπου οι βλάβες έχουν τεράστιο τίμημα, είναι απαραίτητο να κάνετε σωστά τη γραφειοκρατία σας. Βεβαιωθείτε ότι καλύπτεστε με μια ρήτρα αποζημίωσης που είναι κατάλληλη για την εταιρεία σας.

Schreibe einen Kommentar